Profiad hanesyddol gyfoethog i grwpiau ac ysgolion

Mae drysau’r Ysgwrn bob amser ar agor ac yn barod i groesawu ymweliadau grŵp ac ysgolion.

Mae tîm ymroddedig Yr Ysgwrn wedi croesawu grwpiau di-ri dros y blynyddoedd a byddant yn sicrhau y bydd eich ymweliad â’r Ysgwrn yn un cofiadwy.

Beth i'w ddisgwyl ar eich ymweliad?

Bydd tîm ymroddedig Yr Ysgwrn bob amser yn ystyried eich anghenion ac yn teilwra eich ymweliad i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau o ymweld â’r safle. P’un a ydych yn ysgol neu’n grŵp mae digonedd i’w ddarganfod yn Yr Ysgwrn.

Hanes ac etifeddiaeth Hedd Wyn
Bywyd, etifeddiaeth a thrasiedi un o hoff feirdd Cymru.
Bywyd cefn gwlad yng Nghymru
Profwch fywyd teuluol a chymunedol yng nghefn gwlad Cymru ar droad yr 20fed ganrif.
Rhyfel Byd Cyntaf
Effeithiau byw yng nghysgod y Rhyfel Byd Cyntaf.
Traddodiad a diwylliant barddol
Darganfyddwch y traddodiad barddol Cymreig a'r diwylliant unigryw sydd ynghlwm iddi.

Grwpiau

Mae bob amser croeso cynnes i grwpiau cymdeithasol a chymunedol yn Yr Ysgwrn. Bydd tîm staff tymhorol Yr Ysgwrn wrth law i sicrhau fod eich ymweliad yn un cofiadwy.

Taith Ffermdy: £7.50 i bob aelod o’r grŵp
Taith Ffermdy, sgwrs, te a chacen: £12.50 fesul aelod o’r grŵp

Ysgolion

Er mwyn sicrhau’r profiad gorau i ddisgyblion ysgol, rydym yn awgrymu hyd at 30 ar gyfer pob ymweliad ond os oes gennych chi grŵp mwy, cysylltwch â ni i drafod opsiynau.

Rydym yn disgwyl i athrawon a chymorthyddion oruchwylio disgyblion ar y safle bob amser.

Taith dywys o amgylch y ffermdy: £5 y disgybl

Trefnu ymweliad fel grŵp neu ysgol

Cysylltwch â’r Ysgwrn i gychwyn trefnu eich ymweliad chi.

Cysylltu

Cefnogaeth ariannol ar gyfer Costau Cludiant

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gallu cynnig cefnogaeth ariannol ar gyfer costau cludiant i ysgolion sydd yn ymweld â’r Ysgwrn.

Ffurflen Cefnogaeth Ariannol ar gyfer Costau Teithio (PDF, 147KB)

Cynllun Ewch i Weld

Cynllun yw Ewch i Weld gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n ariannu ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall digwyddiadau gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld gweithwyr celfyddydol proffesiynol wrthi’n datblygu a chreu eu gwaith.

Cynllun Ewch i Weld (Gwefan Cyngor Celfyddydau Cymru)

Asesiad Risg

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi paratoi asesiad risg ar gyfer ymweliadau ysgolion.

Lawrlwytho Asesiad Risg (PDF, 413KB)

This site is registered on wpml.org as a development site.