I sicrhau fod pob ymwelydd â’r Ysgwrn yn cael croeso cynnes:

  • Mae pob adeilad cyhoeddus yn Yr Ysgwrn yn hygyrch i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Lle bynnag mae grisiau i mewn i adeilad, mae llwybr hygyrch neu lifft ar gael hefyd.
  • Mae dau doiled sy’n hygyrch i bawb.
  • Mae arddangosfeydd yn cynnwys cyfuniad o ddehongli gweledol a chlywedol.
  • Mae tri lle parcio hygyrch yn y maes parcio.
  • Mae un o dri llwybr troed ar y safle yn hygyrch i bawb.

Cysylltwch os oes gennych unrhyw anghenion penodol. Bydd tîm Yr Ysgwrn bob amser yn rhoi croeso cynnes i bawb.

Ffôn: 01766 772 508
Ebost: yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru

This site is registered on wpml.org as a development site.